Reunions virtuals
del porta a porta a Sant Andreu de Palomar.

Política de privacitat

Les sessions informatives en cap cas es gravaran, excepte sol·licitud de consentiment explícit als assistents, i, per tant, no es guardarà cap dada ni es farà cap ús de les imatges o de les veus de les sessions.

A continuació s’informa del tractament de dades al qual estan sotmeses aquestes reunions informatives.


AVÍS DE PROTECIÓ DE DADES

D'acord amb la normativa de protecció de dades us informem que el fet d’accedir mitjançant l’enllaç web a la sessió informativa, implica que doneu consentiment exprés a l'Ajuntament de Barcelona per a què tracti les vostres dades (en aquest cas imatge i veu) en la gestió de l’activitat en la qual esteu participant, relacionada amb la recollida selectiva de residus (tractament: 0119 – Jornades, Cursos i Sessions Informatives).


ATENCIÓ

Les vostres dades (imatge i veu) no seran cedides a tercers tret de per obligació legal.


La societat Spora Consultoria S.L. encarregada del tractament de les dades de caràcter personal, serà qui gestionarà directament dites dades (imatge i veu), per compte del responsable del tractament - Ajuntament de Barcelona.


Teniu dret a accedir, rectificar, suprimir i sol·licitar la limitació en l’ús de les vostres dades (imatge i veu). També podeu contactar amb el Delegat de Protecció de Dades de l’Ajuntament de Barcelona i obtenir informació addicional al lloc web: www.bcn.cat/ajuntament/protecciodades.


Les vostres dades (imatge i veu) seran eliminades un cop complertes les obligacions legals derivades de la gestió de les activitats relacionades amb les finalitats indicades.